لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16384مدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14علوم انسانیدانلود فایل
9178مهندسی پدافند غیر عامل گرایش مدیریت بحران ناشی از جنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14فنی و مهندسیدانلود فایل
9148مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14فنی و مهندسیدانلود فایل
2003032مکانیک ماشین های کشاورزیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالتدوینکشاورزی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003033مکانیک موتورهای دریاییکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003034ناوبریکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
9149ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14فنی و مهندسیدانلود فایل
2001032برق گرایش قدرتکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2001917راهنمای آموزشی ـ آموزش بزرگسالانکارشناسی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2001381صنایع لاستیککاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰