لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6839فقه شافعیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
16050فقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--211علوم انسانیدانلود فایل
16027فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریالهیات--92علوم انسانیدانلود فایل
16049فلسفه و کلام اسلامیدکتری تخصصی1369/10/30منسوختدوینالهیات--211علوم انسانیدانلود فایل
6993فلسفه وکلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/22منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
6973آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات--869علوم انسانیدانلود فایل
6001ادیان و عرفاندکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--130علوم انسانیدانلود فایل
6419الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
6420الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/08منسوختدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
6156الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فلسفه وکلامکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰