لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2478فیتو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/25منسوخبازنگریشیمی--13970725علوم پایهدانلود فایل
2001479مددکاری اجتماعی (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--85علمی و کاربردیدانلود فایل
2001878مدیریت امورفرهنگی (بازنگری )کارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--55علمی و کاربردیدانلود فایل
6965مدیریت دفاعی پشتیبانی خدمات رزمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
6964مدیریت دفاعی گرایش جنگال و سایبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
6969مدیریت دفاعی گرایش زمینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
6967مدیریت دفاعی گرایش هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
6968مدیریت دفاعی گرایش پدافند هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
2002612مربی بهداشت مدارسکاردانی پیوسته1386/11/06منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--1386116علمی و کاربردیدانلود فایل
2001034معماریکاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوخبازنگریصنعت--85علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰