لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001338برق و مکانیک ماشین‌آلات(ویژه صنعت چاپ)کاردانی ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینصنعت--337علمی و کاربردیدانلود فایل
2001005برق گرایش الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوختدوینصنعت--34علمی و کاربردیدانلود فایل
2001032برق گرایش قدرتکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2002826برق- قدرت با گرایش تولیدکاردانی ناپیوسته1384/11/08منسوخبازنگریصنعت--63علمی و کاربردیدانلود فایل
2001022برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینصنعت--92علمی و کاربردیدانلود فایل
2001504برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینصنعت--92علمی و کاربردیدانلود فایل
2001590بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینکشاورزی--378علمی و کاربردیدانلود فایل
2001099بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001110بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--135علمی و کاربردیدانلود فایل
2001427بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--135علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰