لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6190فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/30منسوختدوینالهیات--102علوم انسانیدانلود فایل
6209فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/30منسوختدوینالهیات--102علوم انسانیدانلود فایل
7118صنایع دستیکارشناسی پیوسته1366/09/07فعالتدوینهنرهای کاربردی--103هنر و معماریدانلود فایل
2002654پل سازی و ابنیه فنیکاردانی ناپیوسته1366/09/07منسوختدوینصنعت--103علمی و کاربردیدانلود فایل
2002649قدرتکاردانی ناپیوسته1366/10/05منسوختدوینصنعت--60علمی و کاربردیدانلود فایل
2002643تولید آهن و فولاد-مهندسی موادکاردانی ناپیوسته1366/10/05منسوختدوینصنعت--107علمی و کاربردیدانلود فایل
2002650کاردان فنی الکترونیککاردانی ناپیوسته1366/10/05فعالتدوینصنعت--60علمی و کاربردیدانلود فایل
2002672کاردان فنی مخابراتکاردانی ناپیوسته1366/10/05فعالتدوینصنعت--60علمی و کاربردیدانلود فایل
2002604فنی برق-مخابراتکاردانی پیوسته1366/10/22منسوختدوینصنعت--60علمی و کاربردیدانلود فایل
6053زبانشناسی همگانیدکتری تخصصی1366/11/10منسوختدوینزبانشناسی--112علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰