لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
ایران شناسیدکتری تخصصی1390/02/10فعالتدوینعلوم تاریخی--780علوم اجتماعیدانلود فایل
ایران شناسی معاصردکتری تخصصی1399/10/07فعالتدوینعلوم سیاسی--935علوم اجتماعیدانلود فایل
ایمنی شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوینپاتوبیولوژی--128دامپزشکیدانلود فایل
ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSEدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینمهندسی صنایع--883فنی و مهندسیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش دوران اسلامیدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش دوران تاریخیدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش پیش از تاریخدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
بافت شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1386/12/11فعالتدوینعلوم پایه--673دامپزشکیدانلود فایل
باکتری شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالبازنگریپاتوبیولوژی--128دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.