لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5463آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم ورزشی--760علوم اجتماعیدانلود فایل
5257آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی متوسطهکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی--700علوم اجتماعیدانلود فایل
5256آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی پیش دبستانی -دبستانیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی--700علوم اجتماعیدانلود فایل
5626آموزش جغرافیاکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--760علوم اجتماعیدانلود فایل
6532آموزش حرفه وفنکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--560علوم انسانیدانلود فایل
16357آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1399/06/12فعالبازنگریعلوم تربیتی--1064علوم انسانیدانلود فایل
6525آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--560علوم انسانیدانلود فایل
6531آموزش راهنمایی و مشاورهکارشناسی ناپیوسته1383/09/14فعالتدوینمشاوره--596علوم انسانیدانلود فایل
2507آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم ریاضی--760علوم پایهدانلود فایل
2007آموزش ریاضیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینعلوم ریاضی--752علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰