لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1141مهندسی هوش مصنوعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--367فنی و مهندسیدانلود فایل
1142هوش مصنوعی و رباتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1374/06/19منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--302فنی و مهندسیدانلود فایل
1143مهندسی کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوختدوینمهندسی برق--292فنی و مهندسیدانلود فایل
1144مهندسی مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27منسوختدوینمهندسی صنایع--725فنی و مهندسیدانلود فایل
1145مهندسی متالورژی و مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/20منسوختدوینمهندسی مواد و متالورژی--368فنی و مهندسیدانلود فایل
1146مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینمهندسی مواد و متالورژی--325فنی و مهندسیدانلود فایل
1148مهندسی مدیریت صنایع نساجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/07منسوختدوینمهندسی نساجی--294فنی و مهندسیدانلود فایل
1150مهندسی معدن گرایش ژئومکانیک نفتکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/22فعالتدوینمهندسی معدن--852فنی و مهندسیدانلود فایل
1151مهندسی معدن-مهندسی مکانیک سنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/08/16منسوختدوینمهندسی معدن--266فنی و مهندسیدانلود فایل
1152مهندسی معدن گرایش تونل وفضاهای زیرزمینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/09فعالتدوینمهندسی معدن--806فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰