لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001336اویونیک هواپیماکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--486علمی و کاربردیدانلود فایل
2001342اپتیککاردانی ناپیوسته1376/07/27منسوختدوینصنعت--497علمی و کاربردیدانلود فایل
2001383اپتیککاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت--46علمی و کاربردیدانلود فایل
2001221اکتشاف معدنکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعالتدوینصنعت--523علمی و کاربردیدانلود فایل
2001524ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1388/01/23منسوختدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
2001044ایمنی زمینی فرودگاهیکاردانی ناپیوسته1388/01/23منسوختدوینصنعت--258علمی و کاربردیدانلود فایل
1201ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1370/12/11منسوختدوینمهندسی صنایع--367فنی و مهندسیدانلود فایل
2001143ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--162علمی و کاربردیدانلود فایل
2001318ایمنی و حفاظت متروکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینصنعت--461علمی و کاربردیدانلود فایل
2001530ایمنی کار و حفاظت فنیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوختدوینصنعت--298علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰