لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6958ادیان و مذاهبکارشناسی پیوسته1383/12/12فعالتدوینعلوم حوزوی--602علوم انسانیدانلود فایل
7288ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1397/04/17فعالبازنگریهنرهای تجسمی--998هنر و معماریدانلود فایل
7101ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--14هنر و معماریدانلود فایل
7103ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1376/01/31منسوختدوینهنرهای تجسمی--489هنر و معماریدانلود فایل
7104ارتباط تصویری گرایش تصویرسازیکارشناسی پیوسته1376/01/31منسوختدوینهنرهای تجسمی--489هنر و معماریدانلود فایل
16205اطلاعات نظامیکارشناسی پیوسته1376/07/13فعالتدویننظامی و انتظامی--496علوم انسانیدانلود فایل
6910اطلاعات و امنیت عمومیکارشناسی پیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--765علوم انسانیدانلود فایل
5535اقتصادکارشناسی پیوسته1396/03/01فعالبازنگریعلوم اقتصادی--936علوم اجتماعیدانلود فایل
16187اقتصادکارشناسی پیوسته1391/09/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--709علوم انسانیدانلود فایل
5252اقتصاد اسلامیکارشناسی پیوسته1371/02/20منسوختدوینعلوم اقتصادی--370علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰