لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3510خاکشناسی(علوم خاک) گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--563کشاورزیدانلود فایل
3507خاکشناسی(علوم خاک) گرایش شیمی و حاصلخیزی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--563کشاورزیدانلود فایل
3508خاکشناسی(علوم خاک) گرایش فیزیک و حفاظت خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--563کشاورزیدانلود فایل
3509خاکشناسی(علوم خاک) گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--563کشاورزیدانلود فایل
3026دامپروریدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینعلوم دامی--175کشاورزیدانلود فایل
3027زراعتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3132زراعتکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3211زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینتولیدات گیاهی--95کشاورزیدانلود فایل
3028سازه های آبیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--563کشاورزیدانلود فایل
3429سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--152کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰