لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002996مربیگری شطرنجکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--411علمی و کاربردیدانلود فایل
2002995خدمات بازرگانی بین المللیکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--411علمی و کاربردیدانلود فایل
2002994مدیریت ایستگاه پلیسکارشناسی ناپیوسته1397/04/03فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--409علمی و کاربردیدانلود فایل
2002993مدیریت بازاریابی و فروش مبلمانکارشناسی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
2002992آینده پژوهی صنایع فرهنگیکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینفرهنگ و هنر--411علمی و کاربردیدانلود فایل
2002991هنرهای دیجیتال گرایش گرافیک متحرککارشناسی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینفرهنگ و هنر--408علمی و کاربردیدانلود فایل
2002990اتوبوسرانی درون شهریکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--411علمی و کاربردیدانلود فایل
2002989کنترل ترافیککاردانی ناپیوسته1397/04/03فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--409علمی و کاربردیدانلود فایل
2002987سرپرستی کارگاه مبلمانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
2002986خدمات هتلداری بیمارستانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰