لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003026الکترونیک و مخابرات دریاییکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
16414تفسیر رواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--14علوم انسانیدانلود فایل
9151تفنگداری دریاییکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14فنی و مهندسیدانلود فایل
2003028ریخته گریکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
16416علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--14علوم انسانیدانلود فایل
16417علوم و معارف نهج البلاغهدکتری تخصصی1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--14علوم انسانیدانلود فایل
2003030فناوری تولیدات باغیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003031فناوری تولیدات زراعیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003029فناوری پرورش دامکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
16380مدیریت آمادکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰