لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3235مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--833کشاورزیدانلود فایل
3165مهندسی کشاورزی -مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--331کشاورزیدانلود فایل
3105مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
6989ادیان و عرفانکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/01/01فعالتدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
6846ادیان و عرفانکارشناسی پیوسته1374/11/08فعالتدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
6836الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفانکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
6837الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ تمدن ملل اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
6845الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1374/11/08منسوختدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
6988تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/22فعالتدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
6838فقه حنفیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰