لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2172علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریعلوم ریاضی--719علوم پایهدانلود فایل
2436علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1387/10/07منسوخبازنگریعلوم ریاضی--703علوم پایهدانلود فایل
2001881علوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ناپیوسته1388/03/03منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--134علمی و کاربردیدانلود فایل
16261فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
16265فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
16263فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنفیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
16266فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق زیدیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
16262فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق شافعیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
16264فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق مالکیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
16027فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریالهیات--92علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰