لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16074فلسفهکارشناسی پیوسته1366/07/11منسوختدوینفلسفه دین و کلام جدید--96علوم انسانیدانلود فایل
6064فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1366/07/11منسوختدوینعلوم تربیتی--96علوم انسانیدانلود فایل
6744فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1366/07/11منسوختدوینعلوم تربیتی--96علوم انسانیدانلود فایل
5178جمعیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/02منسوختدوینعلوم اجتماعی--98علوم اجتماعیدانلود فایل
5234مردم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--98علوم اجتماعیدانلود فایل
5129پژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--98علوم اجتماعیدانلود فایل
1371انرژی هسته ایکاردانی ناپیوسته1366/08/09منسوختدوینمهندسی برق--99فنی و مهندسیدانلود فایل
6661معارف اسلامی و تبلیغکارشناسی ارشد پیوسته1366/08/09منسوختدوینالهیات--99علوم انسانیدانلود فایل
4014مامایی و بیماریهای تولید مثل دامدکتری دستیاری1366/08/12منسوختدوینعلوم درمانگاهی--800دامپزشکیدانلود فایل
4040دامپزشکیدکتری عمومی1366/08/16منسوختدوینعلوم درمانگاهی--100دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰