لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6548اندیشه معاصر مسلمیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
4018انگل شناسیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینپاتوبیولوژی--561دامپزشکیدانلود فایل
4077انگل شناسیدکتری تخصصی1395/11/24منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--92دامپزشکیدانلود فایل
4090انگل شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریپاتوبیولوژی--160دامپزشکیدانلود فایل
4085انگل شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1388/11/17منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--748دامپزشکیدانلود فایل
4017اپیدمیولوژیدکتری تخصصی1391/11/15فعالبازنگریعلوم پایه--821دامپزشکیدانلود فایل
3405اگرو اکولوژیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3492اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3494اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرزدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
3495اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذردکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰