لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2648آمار گرایش آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01منسوخبازنگریآمار--171علوم پایهدانلود فایل
2647آمار گرایش بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21منسوخبازنگریآمار--455علوم پایهدانلود فایل
6918آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم تربیتی--760علوم انسانیدانلود فایل
16355آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1399/05/20فعالبازنگریعلوم تربیتی--1061علوم انسانیدانلود فایل
7217آموزش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--760هنر و معماریدانلود فایل
6973آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات--760علوم انسانیدانلود فایل
6293آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/08/30فعالتدوینعلوم تربیتی--416علوم انسانیدانلود فایل
5628آموزش تاریخکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینعلوم تاریخی--760علوم اجتماعیدانلود فایل
16284آموزش تجربیکاردانی ناپیوسته1374/11/08منسوختدوینعلوم تربیتی--457علوم انسانیدانلود فایل
5684آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم ورزشی--381علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰