لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1127مهندسی صنایع گرایش مدیریت نگهداری و تعمیراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/06فعالتدوینمهندسی صنایع--856فنی و مهندسیدانلود فایل
1130مهندسی عمران گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)کارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینمهندسی عمران--378فنی و مهندسیدانلود فایل
1131مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینمهندسی عمران--378فنی و مهندسیدانلود فایل
1133مهندسی عمران - مهندسی رودخانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینمهندسی عمران--400فنی و مهندسیدانلود فایل
1134مهندسی فراوری مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/11/18منسوختدوینمهندسی معدن--334فنی و مهندسیدانلود فایل
1135مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیونکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینمهندسی پلیمر--606فنی و مهندسیدانلود فایل
1136مهندسی فناوری اطلاعات -گرایش طراحی و تولید نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/26منسوختدوینفناوری اطلاعات--821فنی و مهندسیدانلود فایل
1137مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مهندسی مخابرات امنکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/07/16منسوختدوینفناوری اطلاعات--9فنی و مهندسیدانلود فایل
1138مهندسی فراوری و انتقال گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینمهندسی شیمی--412فنی و مهندسیدانلود فایل
1139مهندسی قدرت گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوختدوینمهندسی برق--13731109فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰