لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2579آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریفیزیک--1057علوم پایهدانلود فایل
2571ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/03/24منسوخبازنگریعلوم زیستی--1056علوم پایهدانلود فایل
16340فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1399/03/10فعالتدوینالهیات--1055علوم انسانیدانلود فایل
5645اقتصاد نفت و گازدکتری تخصصی1399/02/31فعالبازنگریعلوم اقتصادی--1054علوم اجتماعیدانلود فایل
5640جمعیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/02/31فعالبازنگریعلوم اجتماعی--1054علوم اجتماعیدانلود فایل
2505محیط زیست گرایش برنامه ریزیدکتری تخصصی1399/02/30فعالتدوینعلوم زیستی--1053علوم پایهدانلود فایل
16333زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/02/23فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--1052علوم انسانیدانلود فایل
5642باستان شناسیکارشناسی پیوسته1399/02/09فعالبازنگریباستان شناسی--1051علوم اجتماعیدانلود فایل
16335زبان و زبان شناسیکارشناسی پیوسته1398/12/08فعالبازنگریزبانشناسی--1050علوم انسانیدانلود فایل
9093مهندسی متالورژی و مواددکتری تخصصی1398/12/06فعالتدوینمهندسی متالورژی و مواد--1049فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰