لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001612تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکاردانی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوینکشاورزی--237علمی و کاربردیدانلود فایل
2001114تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینکشاورزی--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2001428تکثیر و پرورش میگوکاردانی ناپیوسته1388/04/28منسوخبازنگریکشاورزی--271علمی و کاربردیدانلود فایل
2001116تکنو لوژی شیر و فرآورده های لبنیکاردانی ناپیوسته1388/12/23منسوختدوینکشاورزی--291علمی و کاربردیدانلود فایل
2001425تکنولوژی تولید برنجکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوخبازنگریکشاورزی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001436تکنولوژی تولید نیشکرکاردانی ناپیوسته1389/09/14منسوختدوینکشاورزی--312علمی و کاربردیدانلود فایل
2001093تکنولوژی تولید و فرآوری پستهکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001435تکنولوژی تولید چغندر قندکاردانی ناپیوسته1389/09/14منسوختدوینکشاورزی--312علمی و کاربردیدانلود فایل
2001429تکنولوژی تولید گندم و جوکاردانی ناپیوسته1388/05/11منسوختدوینکشاورزی--273علمی و کاربردیدانلود فایل
2001090تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰