لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5627آموزش علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم اجتماعی--760علوم اجتماعیدانلود فایل
2579آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریفیزیک--1057علوم پایهدانلود فایل
6482آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی--416علوم انسانیدانلود فایل
6483آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی--416علوم انسانیدانلود فایل
16408آموزش کار و فناوریکارشناسی پیوسته1400/04/06فعالتدوینعلوم تربیتی--798علوم انسانیدانلود فایل
7105آهنگ سازیکارشناسی پیوسته1385/09/11منسوختدوینموسیقی--633هنر و معماریدانلود فایل
7106آهنگسازیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--734هنر و معماریدانلود فایل
6453ادبیات داستانیکارشناسی پیوسته1383/06/21منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--835علوم انسانیدانلود فایل
7100ادبیات نمایشیکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالتدوینهنرهای نمایشی--661هنر و معماریدانلود فایل
6436ادیان و مذاهبکارشناسی پیوسته1379/08/08منسوختدوینفلسفه دین و کلام جدید--547علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰