لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003006صنایع غذاییکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینکشاورزی--15فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003005سرامیک صنعتیکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینساختمان و معماری--15فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003004مکاترونیک صنعتیکاردانی پیوسته1398/01/26فعالتدوینعلوم مهندسی--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003003حسابداریکاردانی پیوسته1397/12/06فعالبازنگریعلوم انسانی--8فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003002کامپیوتر گرایش نرم افزارکاردانی پیوسته1398/02/09منسوخبازنگریبرق و کامپیوتر--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003001فتوگرافیک گرایش عکاسیکاردانی پیوسته1398/04/30منسوختدوینهنر--29فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003000فتوگرافیک عکاسیکاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریهنر--42فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002999کامپیوتر نرم افزارکاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--42فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002998فناوری عیب یابی و بازسازی پهپادکارشناسی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینصنعت--408علمی و کاربردیدانلود فایل
2002997مددکاری روانی - اجتماعی در بحران (سوانح طبیعی)کارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--411علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰