لیست کامل رشته ها

نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۵۴۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته1375/08/26فعالتدوینعلوم ریاضی329علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/09منسوختدوینعلوم ریاضی383علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/02فعالبازنگریعلوم ریاضی383علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم ریاضی414علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم ریاضی869علوم پایهدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان آلمانیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی861علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1371/09/15منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی248علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1392/09/24فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی848علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی280علوم انسانیدانلود فایل