لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش حرفه وفنکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات عربی414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش ریاضیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینعلوم ریاضی858علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته1375/08/26فعالتدوینعلوم ریاضی329علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/09منسوختدوینعلوم ریاضی383علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/02فعالبازنگریعلوم ریاضی383علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم ریاضی414علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم ریاضی869علوم پایهدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان آلمانیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی861علوم انسانیدانلود فایل