لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001148خدمات مالی در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته-منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--90علمی و کاربردیدانلود فایل
2001589کشت و آماده‌سازی توتونکاردانی ناپیوسته1357/02/13منسوختدوینکشاورزی--378علمی و کاربردیدانلود فایل
4045کاردانی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1361/08/09فعالتدوینعلوم درمانگاهی--17دامپزشکیدانلود فایل
7127عکاسیکارشناسی پیوسته1362/02/02منسوختدوینهنرهای تجسمی--13620202هنر و معماریدانلود فایل
7291نقاشی گرایش نقاشی دیواریکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--13620207هنر و معماریدانلود فایل
7290نقاشی گرایش نقاشی عمومیکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--13620207هنر و معماریدانلود فایل
5280حسابداریکارشناسی پیوسته1362/05/11منسوختدوینحسابداری--13621105علوم اجتماعیدانلود فایل
2002586کاردان فنی زیر سازی راهکاردانی ناپیوسته1362/09/17منسوخبازنگریصنعت--13620917علمی و کاربردیدانلود فایل
1374کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنیکاردانی ناپیوسته1362/09/17فعالتدوینمهندسی عمران--13620917فنی و مهندسیدانلود فایل
2002655کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوسته1362/09/17فعالتدوینصنعت---علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰