لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5734مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی-فعالبازنگریمطالعات زنان و خانواده--1083علوم اجتماعیدانلود فایل
2003095مهندسی حرفه ای برق قدرتکارشناسی ناپیوسته-فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--1082فنی و حرفه ایدانلود فایل
1641جوشکاریکاردانی ناپیوسته1390/11/18منسوختدوینمهندسی مکانیک--1081فنی و مهندسی-
7003حکمت هنرهای دینیدکتری تخصصی1390/11/17فعالتدوینهنرهای کاربردی--1081هنر و معماریدانلود فایل
5385سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سامانه اطلاعات جغرافیاییدکتری تخصصی1390/11/17منسوختدوینعلوم جغرافیایی--1081علوم اجتماعیدانلود فایل
5384سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دوردکتری تخصصی1390/11/17منسوختدوینعلوم جغرافیایی--1081علوم اجتماعیدانلود فایل
1580مهندسی مواد مرکبکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--1080فنی و مهندسیدانلود فایل
2001339اجرای ساختمانهای بتنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینصنعت--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001568تولید دانه‌های روغنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
2001569تولید غلات (گرایش برنج)کاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰