لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1434‌مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20منسوختدوینفناوری اطلاعات--13831020فنی و مهندسیدانلود فایل
2002641‌بهره برداریکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
9116یادگیری الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--931فنی و مهندسیدانلود فایل
3414گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1394/12/09منسوخبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
2002143گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2039گیاه شناسیدکتری تخصصی1372/10/26منسوختدوینعلوم زیستی--271علوم پایهدانلود فایل
2572گوهر شناسی کاربردی و کانی های صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینعلوم زمین--931علوم پایهدانلود فایل
2001575گوشت و فراورده‌های گوشتیکاردانی ناپیوسته1376/11/05منسوختدوینکشاورزی--353علمی و کاربردیدانلود فایل
2001898گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینکشاورزی--78علمی و کاربردیدانلود فایل
2001583گل وگیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینکشاورزی--379علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰