لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002004کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گستردهکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001986کاردانی فنی فناوری اطلاعات – خدمات الکترونیکی شهرکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002690کاردانی فنی قطعات پلاستیک، لاستیک و تزئینی خودروکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002712کاردانی فنی قناتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001967کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002015کاردانی فنی لوازم خانگیکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالتدوینصنعت--196علمی و کاربردیدانلود فایل
2002002کاردانی فنی متالورژی – آزمون فلزاتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001980کاردانی فنی متالورژی – ریخته گریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002694کاردانی فنی متالورژی- نورد فولادکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002697کاردانی فنی مخابرات متروکاردانی ناپیوسته1392/06/03فعالتدوینصنعت--227علمی و کاربردیدانلود فایل
2002007کاردانی فنی مخابرات – ارتباطات داده هاکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002012کاردانی فنی مخابرات – مراکز سوئیچینگکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002019کاردانی فنی مخابرات – کابل و فیبر نوریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002006کاردانی فنی معدن – استخراج معدنکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001734کاردانی فنی معدن – اکتشافکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001989کاردانی فنی معدن – حفاریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002024کاردانی فنی معدن – فرآوری سنگ های تزئینیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002023کاردانی فنی معدن – فرآوری سنگ های ساختمانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002022کاردانی فنی معدن – فرآوری مواد معدنیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002011کاردانی فنی معماری – معماری روستاییکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001722کاردانی فنی معماری – معماری شهریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001972کاردانی فنی ممیزی انرژی – صنعتکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002685کاردانی فنی مکانیک - تجهیزات ثابت فرآیندیکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--220علمی و کاربردیدانلود فایل
2002681کاردانی فنی مکانیک - توربین های گازیکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--220علمی و کاربردیدانلود فایل
2002713کاردانی فنی مکانیک - ماشین آلات صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2000159کاردانی فنی مکانیک - ماشین افزارکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002682کاردانی فنی مکانیک - پمپ و کمپرسورکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--220علمی و کاربردیدانلود فایل
2000158کاردانی فنی مکانیک خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002703کاردانی فنی مکانیک متروکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالتدوینصنعت--227علمی و کاربردیدانلود فایل
2001971کاردانی فنی مکانیک مونتاژ سیستم های مکانیکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002009کاردانی فنی مکانیک گرایش مکانیک تاسیسات صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001725کاردانی فنی مکانیک – تاسیسات مکانیکی ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001740کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2001977کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های دایکاستکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001976کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های فلزیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001975کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های فورجکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001978کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های پلاستیککاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001738کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین آلات صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2000161کاردانی فنی نرم افزار - برنامه سازی کامپیوتریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002028کاردانی فنی نساجی – چرم و پوستکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002683کاردانی فنی نفت - عملیات و فرآورشکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--220علمی و کاربردیدانلود فایل
2001969کاردانی فنی نقشه ­کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002728کاردانی فنی نقشه برداری کارگاهیکاردانی ناپیوسته1395/03/12فعالتدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002912کاردانی فنی نورد فولادکاردانی ناپیوسته1393/03/18فعالبازنگریصنعت--242علمی و کاربردیدانلود فایل
2002704کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات برق دستگاه حفاریکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالتدوینصنعت--227علمی و کاربردیدانلود فایل
2002705کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات مکانیک دستگاه حفاریکاردانی ناپیوسته1392/06/04فعالتدوینصنعت--227علمی و کاربردیدانلود فایل
2001731کاردانی فنی هوانوردی – خلبانیPPLکاردانی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریصنعت--196علمی و کاربردیدانلود فایل
2002726کاردانی فنی پیروتکنیککاردانی ناپیوسته1394/09/15فعالتدوینصنعت--253علمی و کاربردیدانلود فایل
2001726کاردانی فنی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002017کاردانی فنی کنترلکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002016کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2002686کاردانی فنی گاز - عملیات تولید و فرآورشکاردانی ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینصنعت--220علمی و کاربردیدانلود فایل
2002718کاردانی فنی گاز طبیعی فشرده (CNG)کاردانی ناپیوسته1394/02/23فعالتدوینصنعت--248علمی و کاربردیدانلود فایل
2002655کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوسته1362/09/17فعالتدوینصنعت---علمی و کاربردیدانلود فایل
2002614کامپیوترکاردانی پیوسته1390/02/29منسوختدوینصنعت--40علمی و کاربردی-
2001232کامپیوتر – نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--50علمی و کاربردیدانلود فایل
2001689کنترل و ابزار دقیقکارشناسی ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینصنعت--96علمی و کاربردیدانلود فایل
2001739کنترل کیفیت خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2001727گاز رسانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2001488گازرسانیکاردانی ناپیوسته1384/04/25منسوختدوینصنعت--52علمی و کاربردیدانلود فایل
5402دانشنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--707علوم اجتماعیدانلود فایل
5289علم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی پیوسته1393/11/28فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--13931128علوم اجتماعیدانلود فایل
5061علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ودانشدکتری تخصصی1393/07/06فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--806علوم اجتماعیدانلود فایل
5062علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانشدکتری تخصصی1393/07/06فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--806علوم اجتماعیدانلود فایل
5205علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
5204علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
5203علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتالکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/11/15فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--821علوم اجتماعیدانلود فایل
5206علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/10/10فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--792علوم اجتماعیدانلود فایل
5063علم اطلاعات ودانش شناسی-بازیابی اطلاعات ودانشدکتری تخصصی1392/04/09منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--835علوم اجتماعیدانلود فایل
5207علم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--756علوم اجتماعیدانلود فایل
5212علوم کتابداری واطلاع رسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/06/18منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--324علوم اجتماعیدانلود فایل
5226مدیریت و سازماندهی نسخه های خطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/12فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--832علوم اجتماعیدانلود فایل
5239مطالعات آرشیویکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/06/06منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--767علوم اجتماعیدانلود فایل
5310کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی پیوسته1388/03/31منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--721علوم اجتماعیدانلود فایل
5087کتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی1373/04/26منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--280علوم اجتماعیدانلود فایل
5627آموزش علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم اجتماعی--869علوم اجتماعیدانلود فایل
5100ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/12/13منسوختدوینعلوم اجتماعی--188علوم اجتماعیدانلود فایل
5099ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/12/13منسوختدوینعلوم اجتماعی--188علوم اجتماعیدانلود فایل
5693برنامه ریزی آمایش سرزمیندکتری تخصصی1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--943علوم اجتماعیدانلود فایل
5644برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوسته1397/12/19فعالبازنگریعلوم اجتماعی--13971219علوم اجتماعیدانلود فایل
5482برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اجتماعی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
5485برنامه ریزی رفاه اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--389علوم اجتماعیدانلود فایل
5127برنامه ریزی وسیاستگذاری منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/03/04فعالتدوینعلوم اجتماعی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
5596توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
5597توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
5430توسعه محلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
5585توسعه محلی گرایش روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالبازنگریعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
5529توسعه محلی گرایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالبازنگریعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
5208جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/09/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--137علوم اجتماعیدانلود فایل
5481جامعه شناسیکارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اجتماعی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
5692جامعه شناسی انقلابدکتری تخصصی1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--943علوم اجتماعیدانلود فایل
5160جامعه شناسی انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24فعالتدوینعلوم اجتماعی--365علوم اجتماعیدانلود فایل
5456جامعه شناسی دفاع مقدسکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--877علوم اجتماعیدانلود فایل
5035جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعهدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5038جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5036جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5039جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5037جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5033جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستاییدکتری تخصصی1392/04/30فعالتدوینعلوم اجتماعی--838علوم اجتماعیدانلود فایل
5178جمعیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/02منسوختدوینعلوم اجتماعی--98علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰