مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
5مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه صنعتی اصفهان
44مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی امیرکبیر
22مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی سهند تبریز
45مرکز رشد واحدهای فناوریهای پیشرفتهدانشگاه صنعتی شریف
170مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
63مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانیدانشگاه علامه طباطبایی
48مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه علم و صنعت ایران
27مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی تبریز
49مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
50مرکز رشد واحد فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی تهران
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹