مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
1496زنجانمرکرشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
41مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تربیت مدرس
175مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تفرش
42مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه تهران
840تهرانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه جامع امام حسین(ع)
6مرکز رشد خوشه فناوری های سنگ شهرستان تیران و کروندانشگاه جامع علمی کاربردی
7مرکز رشد واحدهای فناور گز، شیرینی، شکلات و صنایع وابستهدانشگاه جامع علمی کاربردی
98مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابستهدانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زنجان
82مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه حکیم سبزواری
43مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹