مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
193مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد)پارک یزد
194مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردکانپارک یزد
195مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و هنرپارک یزد
52مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشکده صنایع رنگ ایران
55مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
54مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
316البرزمرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه مواد و انرژی
56مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب وبرقپژوهشگاه نیرو
65مرکز رشد واحدهای فناورپژوهشگاه هوافضا
51مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹