مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
61مرکز رشد واحدهای فناوربازی های رایانه ایبنیادملی بازی های رایانه ای
316البرزمرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه مواد و انرژی
418ایلاممرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه ایلام
20مرکز رشد واحدهای فناوریپارک علم و فناوری ایلام
521آذربایجان شرقیمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تبریز
22مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی سهند تبریز
23مرکز رشد واحدهای فناوریپارک آذربایجان شرقی
32مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد ارومیه
33مرکز رشد واحدهای فناوریپارک آذربایجان غربی
736بوشهرمرکز رشد واحدهای فناوریپارک خلیج فارس (بوشهر)
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹