مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
99مرکز رشد واحدهای فناور صنایع فرهنگی زنجانجهاد دانشگاهی
56مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب وبرقپژوهشگاه نیرو
63مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانیدانشگاه علامه طباطبایی
195مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و هنرپارک یزد
127مرکز رشد واحدهای فناور قمپارک قم
180مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی بندرعباسپارک هرمزگان
15مرکز رشد واحدهای فناور هنرمشترک با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان
62مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنیجهاد دانشگاهی
154مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعیپارک گیلان
7مرکز رشد واحدهای فناور گز، شیرینی، شکلات و صنایع وابستهدانشگاه جامع علمی کاربردی
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹