مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
106مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سمنان(مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی)پارک سمنان
121مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لارستانپارک فارس
35مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماکوپارک آذربایجان غربی
174مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات و نیم ورجهاد دانشگاهی
132مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مریوانپارک کردستان
105مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مهدیشهرپارک سمنان
34مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآبپارک آذربایجان غربی
167مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان نوشهرپارک مازندران
185مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کبودرآهنگپارک همدان
104مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان گرمسارپارک سمنان
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹