مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
88مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراینپارک خراسان شمالی
153مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان انزلیپارک گیلان
111مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ایرانشهرپارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با همکاری دانشگاه ولایت ایرانشهر
25160لرستانمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجردپارک لرستان
134مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بمپارک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
28مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بنابپارک آذربایجان شرقی
158مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تالشپارک گیلان
103مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دامغانپارک سمنان
165مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورودپارک علم و فناوری لرستان با همکاری دانشگاه آزاد واحد دورود
156مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رودبارپارک گیلان
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹