مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
125مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
131مرکز رشد واحدهای فناورپارک کردستان
147مرکز رشد واحدهای فناورپارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد
23148گلستانمرکز رشد واحدهای فناورپارک گلستان
149مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
150مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه گلستان
24152گیلانمرکز رشد واحدهای فناورپارک گیلان
157مرکز رشد واحدهای فناورمشترک با پارک گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی و احد رشت
159مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه گیلان
86مرکز رشد واحدهای فناور (با رویکرد مهارتی) دانشگاه فنی و حرفه ای مستقر در دانشکده شهید منتظری خراسان رضویدانشگاه فنی و حرفه ای
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹