مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
840تهرانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه جامع امام حسین(ع)
41مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تربیت مدرس
43مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
44مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی امیرکبیر
46مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه الزهراء (س)
47مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه شهید بهشتی
51مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
52مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشکده صنایع رنگ ایران
53مرکز رشد واحدهای فناوریسازمان‌ پژوهشهای‌علمی‌وصنعتی ایران
54مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹