مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
1496زنجانمرکرشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
6مرکز رشد خوشه فناوری های سنگ شهرستان تیران و کروندانشگاه جامع علمی کاربردی
181مرکز رشد فناوری های دریاییپارک هرمزگان
79مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارتپارک خراسان رضوی
30مرکز رشد فناوری های نرم و صنایع فرهنگیدانشگاه هنر اسلامی تبریز
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹