مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
94مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دزفول ( مستقر در دانشگاه آزاد)پارک خوزستان
95مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
97مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه زنجان
98مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابستهدانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زنجان
99مرکز رشد واحدهای فناور صنایع فرهنگی زنجانجهاد دانشگاهی
100مرکز رشد واحدهای فناورپارک علم و فناوری زنجان
102مرکز رشد واحدهای فناورپارک سمنان
103مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دامغانپارک سمنان
104مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان گرمسارپارک سمنان
105مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مهدیشهرپارک سمنان
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹