مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
38مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگانپارک خلیج فارس (بوشهر)
39مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتستانپارک خلیج فارس (بوشهر)
41مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تربیت مدرس
42مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه تهران
43مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
44مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی امیرکبیر
45مرکز رشد واحدهای فناوریهای پیشرفتهدانشگاه صنعتی شریف
46مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه الزهراء (س)
47مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه شهید بهشتی
48مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه علم و صنعت ایران
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹