مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
76مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان نیشابورپارک خراسان رضوی
77مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مشهدپارک خراسان رضوی
78مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان گنابادپارک خراسان رضوی
79مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارتپارک خراسان رضوی
80مرکز رشد واحدهای فناوری حوزه انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی)پارک خراسان رضوی
81مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریهپارک خراسان رضوی
82مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه حکیم سبزواری
83مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه فردوسی مشهد
84مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانیدانشگاه فردوسی مشهد
85مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹