مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
66مرکز رشد واحدهای فناوروزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
67مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه هوایی شهید ستاری
968چهارمحال و بختیاریمرکز رشد واحدهای فناورپارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری
69مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه شهرکرد
1070خراسان جنوبیمرکز رشد واحدهای فناوریپارک خراسان جنوبی
71مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قائنپارک خراسان جنوبی
72مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان فردوسپارک خراسان جنوبی
73مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان طبسپارک خراسان جنوبی
1174خراسان رضویمرکز رشد واحدهای فناوریپارک خراسان رضوی
75مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتپارک خراسان رضوی
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹