مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
736بوشهرمرکز رشد واحدهای فناوریپارک خلیج فارس (بوشهر)
37مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتیپارک خلیج فارس (بوشهر)
38مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگانپارک خلیج فارس (بوشهر)
39مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتستانپارک خلیج فارس (بوشهر)
840تهرانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه جامع امام حسین(ع)
41مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تربیت مدرس
42مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه تهران
43مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
44مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی امیرکبیر
45مرکز رشد واحدهای فناوریهای پیشرفتهدانشگاه صنعتی شریف
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹