مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
316البرزمرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه مواد و انرژی
17مرکز رشد واحدهای فناور دامپزشکیمؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
418ایلاممرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه ایلام
19مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و گیاهان داروییجهاد دانشگاهی واحد ایلام
20مرکز رشد واحدهای فناوریپارک علم و فناوری ایلام
521آذربایجان شرقیمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تبریز
22مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی سهند تبریز
23مرکز رشد واحدهای فناوریپارک آذربایجان شرقی
24مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغهپارک آذربایجان شرقی
25مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرندپارک آذربایجان شرقی
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹