مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
6مرکز رشد خوشه فناوری های سنگ شهرستان تیران و کروندانشگاه جامع علمی کاربردی
7مرکز رشد واحدهای فناور گز، شیرینی، شکلات و صنایع وابستهدانشگاه جامع علمی کاربردی
8مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه کاشان
9مرکز رشد واحدهای فناورشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
10مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
11مرکز رشد واحدهای فناوری فولادشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
12مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان نجف آباد (مستقر در دانشگاه آزاد)شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
13مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شهرضاشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
14مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
15مرکز رشد واحدهای فناور هنرمشترک با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹