مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
86مرکز رشد واحدهای فناور (با رویکرد مهارتی) دانشگاه فنی و حرفه ای مستقر در دانشکده شهید منتظری خراسان رضویدانشگاه فنی و حرفه ای
1287خراسان شمالیمرکز رشد واحدهای فناوریپارک خراسان شمالی
88مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراینپارک خراسان شمالی
89مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شیروانپارک خراسان شمالی
90مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد بجنورد (خراسان شمالی)
1391خوزستانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه شهید چمران اهواز
92مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرپارک خوزستان
93مرکز رشد واحدهای فناوری نفت و گاز (مستقر در دانشگاه صنعت نفت)پارک خوزستان
94مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دزفول ( مستقر در دانشگاه آزاد)پارک خوزستان
95مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹