مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
59مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته مخابراتجهاد دانشگاهی
60مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه شاهد
61مرکز رشد واحدهای فناوربازی های رایانه ایبنیادملی بازی های رایانه ای
62مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنیجهاد دانشگاهی
63مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانیدانشگاه علامه طباطبایی
64مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه خوارزمی
65مرکز رشد واحدهای فناورپژوهشگاه هوافضا
66مرکز رشد واحدهای فناوروزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
67مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه هوایی شهید ستاری
69مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه شهرکرد
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹