مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
49مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
50مرکز رشد واحد فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی تهران
51مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
52مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشکده صنایع رنگ ایران
53مرکز رشد واحدهای فناوریسازمان‌ پژوهشهای‌علمی‌وصنعتی ایران
54مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
55مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
56مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب وبرقپژوهشگاه نیرو
57مرکز رشد واحدهای فناوریپارک فناوری پردیس
58مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات (رویش)جهاد دانشگاهی
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹