مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
51مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
65مرکز رشد واحدهای فناورپژوهشگاه هوافضا
56مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب وبرقپژوهشگاه نیرو
316البرزمرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه مواد و انرژی
54مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
55مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
52مرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشکده صنایع رنگ ایران
31188یزدمرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتپارک یزد
189مرکزرشد واحدهای فناوری بیوتکنولوژی پزشکی ومهندسی ژنتیکپارک یزد
190مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفتپارک یزد
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹