مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
189مرکزرشد واحدهای فناوری بیوتکنولوژی پزشکی ومهندسی ژنتیکپارک یزد
161مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآبادپارک لرستان
45مرکز رشد واحدهای فناوریهای پیشرفتهدانشگاه صنعتی شریف
77مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مشهدپارک خراسان رضوی
19مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و گیاهان داروییجهاد دانشگاهی واحد ایلام
118مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلیپارک فارس
145مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات گرمسیری شهرستان سرپل ذهابپارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
144مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات سردسیری شهرستان روانسرپارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
59مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته مخابراتجهاد دانشگاهی
115مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمیپارک فارس
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹