مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
195مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و هنرپارک یزد
194مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردکانپارک یزد
193مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد)پارک یزد
192مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابرکوهپارک یزد
191مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدپارک یزد
190مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفتپارک یزد
189مرکزرشد واحدهای فناوری بیوتکنولوژی پزشکی ومهندسی ژنتیکپارک یزد
31188یزدمرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتپارک یزد
187مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان رزنپارک همدان
186مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان لالجینپارک همدان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹